Tento web využívá soubory cookies k poskytování služeb, shromažďování dat o návštěvnosti a personalizaci reklam. S používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Více informací
Zdravotní péče nové generace
hledat
zavřít
csen
MENU

Druhy ošetření a přístrojů

Spirometrie

Spirometrie je fyziologický test, který měří, jaký objem vzduchu vyšetřovaný pacient vdechuje a vydechuje v závislosti na čase. Tento test patří k základnímu vyšetření v pneumologii.  Vyšetření ordinujeme k diferenciální diagnostice plicních příznaků, nemocí, monitoraci úspěšnosti léčby, předoperačnímu vyšetření a posudkovým účelům. Používáme spirometr Spirostik, který splňuje kritéria ATS/ERS. Přístroj pravidelně kontrolujeme a kalibrujeme. K vyšetření využíváme pneumotachografů kalibrovaných na jedno použití, čímž splňujeme nejvyšší hygienické požadavky. 

Bronchodilatační test

Díky výsledkům tohoto testu zjistíme, zda je zúžení průdušek nezvratné, či po podání léku s bronchodilatačním účinkem (schopnost léku rozšířit zúžené průdušky) dosáhneme zlepšení vydechovaného objemu vzduchu v závislosti na čase. Po aplikaci léku provádíme spirometrické vyšetření po 20 až 30 minutách.

Bodypletysmografie

Kabina na kompletní vyšetření plicních funkcí a plicních objemů.Vyšetření provádíme pomocí přístroje bodypletysmografu, jehož součástí je kabina na kompletní vyšetření plicních funkcí a plicních objemů. Bodypletysmografií vyšetřujeme hodnoty absolutních objemů plic – reziduálního objemu RV, funkční reziduální kapacity FRC, celkové plicní kapacity TLC, odporu DC Raw (poměr odporu dýchacích cest a hodnoty TGV, při které jsme odpor změřili). Tato metoda je u mnohých onemocnění plic absolutně nezbytná pro určení správné diagnózy. Hlavními indikacemi vyšetření jsou restrikční ventilační poruchy, rozlišení restrikční a obstrukční ventilační poruchy, posouzení odpovědi na farmakologickou léčbu a pulmonální rehabilitaci.

Používáme bodypletysmograf Bodystik, který vyhovuje kritériím Americké hrudní společnosti (ATS). K vyšetření používáme náustky s bakteriálním filtrem, čímž splňujeme nejvyšší hygienické požadavky.

Vyšetření transferfaktoru (dříve difuzní kapacita plic pro CO)

Transfer faktor (TLCO) označuje schopnost plic vyměňovat dýchací plyny přes alveolokapilární membránu. V našich ambulancích používáme metodu jednoho vdechu. Měření TLCO indikujeme vždy při podezření na poškození plicního parenchymu,  poškození plicní cirkulace a vždy při vyšetřování námahové dušnosti.

K vyšetření používáme přístroj Diffustik, který máme zabudovaný do panelu pletysmografu.

Pulzní oxymetrie

Pulzní oxymetrie je metoda, která stanoví procento nasycení hemoglobinu kyslíkem nekrvavou cestou s poměrně velkou přesností. Přístroj funguje na principu infračerveného světla, které okysličený hemoglobin (krevní barvivo přenášející kyslík) pohlcuje jiným způsobem než neokysličený hemoglobin.

K vyšetření používáme přístroj Oxystik.

Vyšetření oxidu dusného FENO

Měření hodnoty oxidu dusnatého (FENO) ve vydechovaném vzduchu je vyšetření, které se snadno provádí a znovu opakuje. Přítomnost vyšší koncentrace oxidu dusnatého (NO) ve vydechovaném vzduchu ukazuje, zda je v dýchacích cestách eosinofilní zánět. Vyšetření provádíme v případě dušnosti a kašle, zejména při podezření na bronchiální astma.

K vyšetření používáme přístroj NIOX MINO.

EKG

Lůžko pro vyšetření EKG.Elektrografie je záznam projevů elektrické aktivity srdce. Tato metoda pomáhá v diagnostice arytmií, angíny pectoris, starého či akutního infarktu myokardu nebo plicní hypertenze.

Používáme přístroj CardioPart 12 Blue.

Inhalační léčba

V případě zhoršení bronchiálního astmatu nebo chronické obstrukční pulmonální nemoci podáváme bronchodilatační inhalační léčbu.

V tomto případě používáme inhalátor Pari Sinus.

Kožní prick testy

Tyto testy provádíme k průkazu přecitlivělosti na alergeny. Testujeme přecitlivělost na základní řady diagnostických alergenů vždy s pozitivní a negativní kontrolou. Další diagnostické alergeny se přidávají po pečlivě zjištěné anamnéze.

Provádíme laboratorní průkaz onemocnění atypickými bakteriemi Mycoplasma pneumonie, Chlamydie pneumoniae, Pertusse (černý kašel), viry, inhalačními alergeny, potravinovými alergeny v certifikované laboratoři.